check close chevron-right times-circle

Kan man använda Workdate i en geografiskt spridd organisation?

Ja. Workdate kan användas på flera geografiska platser samtidigt. Matchningsalgoritmen tar användarens angivna geografiska plats i beaktande, och beroende på hur systemet konfigureras så kan den matcha kollegor med varandra från samma eller olika platser.

← Mer FAQs