Kunskapsdelning

Mentorskap

Stötta organisationen genom att underlätta mentorskap för kollegorna. Workdates mentormodul föreslår matchningar mellan mentorer och adepter, organiserar första mötet och planerar för uppföljningsmöten.

Så här fungerar mentorskap med Workdate

Användare registrerar sig genom att fylla i ett formulär

Vi skapar en registreringssida som följer er grafiska profil. De användare som vill delta i mentorskapsprogrammet registrerar sig med bara några klick.

Förslag, matchning och första mötet

Workdate ger förslag på lämpliga kollegor baserat på mentorers och adepters profiler. När båda parter accepterar bokar Workdate in första mötet automatiskt.

Uppföljningsmöten

Om mentorn och adepten vill fortsätta träffas regelbundet kan Workdate konfigureras så att uppföljningsmöten schemaläggs automatiskt.

Funktioner

Användarprofiler

Dina kollegor kan delta som mentorer eller adepter. De skapar en användarprofil utifrån deras erfarenheter och expertis, vad de vill få ut av mentorprogrammet och tillgänglighet. Användare kan logga in och ändra uppgifter och preferenser samt avsluta sitt deltagande när som helst.

Automatiskt mötesbokning

Utöver matching mellan mentorer och adepter tar Workdate hand om bokning av första träffen samt uppföljningsmöten.

Omvänd mentorskap

Workdate kan användas för klassiska mentorprogram eller för program för omvänt mentorskap.

Flera språk

Workdate har stöd för många språk och användaren väljer själv vilket språk systemet ska använda.

Full kontroll för programansvarig

Den som är ansvarig för mentorprogrammet har full kontroll på vilket sätt mentorer ska matchas med adepter.

Online-dashboard för dig som beställare

Du som beställare får tillgång till en online-dashboard med realtidsinformation och statistik kring deltagande- och aktivitetsgrad, antalet genomförda mentorsmöten, andelen jakande och nekande svar, och mycket mer.

Fallstudie

AXA

AXA är mitt i en digital och kulturell omvandling. För att lyckas kunna behärska dessa är det viktigt att de lösningar som används är lämpliga för framtidens arbetsvärld.

Fallstudie

Helsana

Systemet är lätt att förstå och mycket intuitivt. Dessutom kan det enkelt anpassas till våra krav (vi använder Workdate på fem platser och på tre språk). Det passar också bra in i de anställdas dagliga arbete, eftersom det tar hänsyn till individuella preferenser och tillgänglighet.

Fallstudie

Jägermeister

Jägermeister har vuxit mycket de senaste åren. Företaget utvecklades från ett familjeföretag där alla kände varandra till ett internationellt företag.

Fallstudie

Övriga funktioner

Workdates olika funktioner såsom vanliga workdates, jobbskuggning, mentorskap och videoraster kan kombineras med varandra eller användas separat.

Personliga möten med kollegor

Workdates

Om du vill få din organisation att träffas över avdelningsgränser på luncher, fikaraster eller after-work så ordnar Workdate detta genom automatisk matchning och mötesbokningar via er kalendermjukvara.

Läs mer

Nätverkande på distans

Virtuell kaffepaus

Workdate har stöd för videosamtal vilket gör att du kan fortsätta stödja din organisations nätverkande även om delar av arbetsstyrkan jobbar hemifrån. Perfekt vid distansarbete när längtan efter kollegorna blir för stor.

Läs mer

“Skugga” en kollega

Jobbskuggning

Varför inte använda Workdate för att ordna jobbskuggning? Att “skugga” en kollega under en dag är ett utmärkt sätt att öka förståelsen för vad som sker på andra avdelningar, eller för att underlätta onboarding av nyanställda.

Läs mer

Har du fler frågor?