Nätverkande på distans

Virtuell kaffepaus

Många arbetar för närvarande hemifrån. Spontana möten vid kaffemaskinen, gemensamma lunchpauser i köket eller korta samtal i korridoren – alla dessa möjligheter till att träffas går för tillfället förlorade. Stöd dina anställda i att upprätthålla personlig kontakt med kollegor (åtminstone virtuellt). Vårt verktyg väljer deltagare slumpmässigt och organiserar luncher och kaffepauser i en videokonferens.

Så funkar videoraster

Användare registrerar sig genom att fylla i ett formulär  

Vi skapar en registreringssida som följer er grafiska profil. De användare som vill videonätverka registrerar sig med bara några klick. Se exempel.

Regelbundna automatiska kalenderinbjudningar  

Användarna får regelbundet förslag på lunchträffar och fikapauser, direkt i kalendern via e-post. Hen kan acceptera eller tacka nej.

Matchning och notifiering

När en användare accepterar en inbjudan matchas den ihop med en eller flera kollegor. Kalenderinbjudan uppdateras med användarnas kontaktuppgifter tillsammans med en länk till videosamtalet.

Funktioner

Fortsätt nätverka hemifrån

Visst kan man fortsätta träffas även om avståndet är stort. Luncher och fikaraster över videosamtal kan stärka vi-känslan och hålla humöret uppe, trots ofrivilligt distansarbete.

Stöd för många olika videosystem

Videoträffarna kan hållas med vilken typ av konferenssystem som helst, såsom Microsoft Teams, Zoom, Skype, Teamviewer, WebEx eller via ert eget system.

Massor med möjligheter

Användare kan ändra en mängd inställningar, t.ex. prefererade veckodagar, inbjudningsfrekvens och önskade format så som luncher eller fikapauser.

Automatiska inbjudningar

Workdate hanterar inte bara matchningen mellan användare utan också mötesbokningarna: utskick av inbjudningar, hantering av svaren samt hantering av sista-minuten-avbokningar.

Videosamtal i par eller i grupp

Workdate kan konfigureras att hantera inbjudningar till videosamtal mellan två eller flera kollegor.

Flera språk

Workdate har stöd för många språk och användaren väljer själv önskat språk.

Användarprofiler

Användare kan logga in på sin profil, göra ändringar, justera matchningspreferenser, eller avsluta deltagandet när som helst.

Online-dashboard för dig som beställare

Du som beställare får tillgång till en online-dashboard med realtidsinformation och statistik kring deltagande- och aktivitetsgrad, antalet genomförda möten, andelen svar som är positiva respektive negativa, och mycket mer.

Fallstudie

AXA

AXA är mitt i en digital och kulturell omvandling. För att lyckas kunna behärska dessa är det viktigt att de lösningar som används är lämpliga för framtidens arbetsvärld.

Fallstudie

Helsana

Systemet är lätt att förstå och mycket intuitivt. Dessutom kan det enkelt anpassas till våra krav (vi använder Workdate på fem platser och på tre språk). Det passar också bra in i de anställdas dagliga arbete, eftersom det tar hänsyn till individuella preferenser och tillgänglighet.

Fallstudie

Jägermeister

Jägermeister har vuxit mycket de senaste åren. Företaget utvecklades från ett familjeföretag där alla kände varandra till ett internationellt företag.

Fallstudie

Övriga funktioner

Workdates olika funktioner såsom vanliga workdates, jobbskuggning, mentorskap och videoraster kan kombineras med varandra eller användas separat.

Personliga möten med kollegor

Workdates

Om du vill få din organisation att träffas över avdelningsgränser på luncher, fikaraster eller after-work så ordnar Workdate detta genom automatisk matchning och mötesbokningar via er kalendermjukvara.

Läs mer

“Skugga” en kollega

Jobbskuggning

Varför inte använda Workdate för att ordna jobbskuggning? Att “skugga” en kollega under en dag är ett utmärkt sätt att öka förståelsen för vad som sker på andra avdelningar, eller för att underlätta onboarding av nyanställda.

Läs mer

Kunskapsdelning

Mentorskap

Workdates mentormodul stöttar dina anställda när de har behov av en mentor. Matchningar och bokningar sköter systemet automatiskt.

Läs mer

Har du fler frågor?