Mast-Jägermeiser SE

Dr. Claudia Rohde

Personalutvecklingschef

Vi får väldigt positiv feedback från våra kollegor. ”JägerDate”, som vi kallar det internt, har till och med fått lovord i våra medarbetarenkäter där det framgår att man tycker det är kul att träffa nya kollegor. Ett mycket uppskattat program med stöd från ledningen.