AXA

Giuseppina Scuzzarello-Eichmeier

Manager Employer Branding

Workdate skapar förutsättningar för ett varierat utbyte mellan kollegor från olika avdelningar. För att hänga med i svängarna är det nödvändigt att nätverka inom företaget, att kontinuerligt samla nya intryck, upptäcka nya intresseområden, och lära känna inspirerande kollegor.